Pamukkale / Cotton Castle

Pamukkale and the adjacent ancient city of Hierapolis are listed as a site of World Heritage by UNESCO. Together they form one of the most attractive destinations in the world.   Visit the enchanting and eternal city of Pamukkale. You will never forget it.     Let us familiarise ourselves …

Continue reading

Artvin

ALTERNATİF TURİZMDE ALTERNATİFSİZ İL ARTVİN Artvin, ili ikiye bölen Çoruh Nehri, dik yamaçlı uzun vadileri, 3900 metreye kadar yükselen birbiri ardına sıralanmış yüksek dağları, balta girmemiş doğal ormanları, yüksek dağların doruklarında krater gölleri, Karagölleri, yeşil yaylaları, fauna ve flora zenginliği, tarihi kilise, kale ve kemerli köprüleri, geleneksel mimarisi ve festivalleri …

Continue reading

Kastamonu

Kastamonu, Batı Karadeniz Bölgesinde tarih boyunca yerleşim görmüş, yeşilin her tonundan, mavinin sonsuzluğuna uzanan doğal güzelliği ile tarihini korumuş köklü bir kenttir. Küre ve Ilgaz Dağları’nın ayırdığı vadiler arasından sıyrılıp, Karadeniz’in serinli­ğine ulaşan, bir sınırıyla da llgazları aşıp Devrez Vadisi ile İç Anadolu’ya yaslanan dağ­lan vadiler ormanlar ve deniz kentidir …

Continue reading

Frig Yolu

Frig Yolu Frig Yolu; Eskişehir, Ankara, Afyonkarahisar ve Kütahya illeri arasında kalan coğrafyada yaklaşık 3000 yıl önce parlak bir medeniyet kurmuş ve efsaneleri ile ünlenmiş Friglerin izlerini, günümüz gezginlerinin sürmesi için oluşturulmuş uzun yürüyüş ve bisiklet yoludur. Her biri farklı ildeki Friglerin izlerini süren 3 ana rotadan oluşan yolun toplam …

Continue reading

Ebu Eyyub El Ensari

1.            Ebû Eyyûb el-Ensârî Kimdir? İstanbulumuz’un güzel ilçesi Eyüp’te yatan ve ilçeye adını veren Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri aslen Medineli olup burada yaşayan Hazrec Kabîlesi’nin Neccâroğulları kolundandır. Asıl adı Hâlid, babasının adı Zeyd, annesinin adı ise Hind’dir. Hem baba, hem de anne tarafından Hz. Peygamber’le aynı soydan gelmektedir. Ebû Eyyûb …

Continue reading

Aziz Mahmud Hüdayi

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ TÜRBESİ Aziz Mahmud Hüdâyi’nin türbesi, vefatından 1925’e kadar Celvetiyye mensuplarınca bayram arefelerinde, âsitâne şeyhinin riyasetinde debdebeli bir şekilde ziyaret edilmiş, ayrıca İstanbul’daki velî türbeleri içinde en çok rağbet görenlerden birisi olma vasfını da gönümüze kadar sürdürmüş­tür. Cami-tevhidhâne ile aynı inşaî ve tezyini özellikleri paylaşan türbe, ku­zeyden güneye …

Continue reading

Ankara Rehberi

Kültürlerin harmanlandığı Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara… ANKARA Orta Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ankara, doğuda Kırıkkale ve Kırşehir, kuzeyde Çankırı, kuzeybatıda Bolu ve batıda Eskişehir, güneyde Konya ve Aksaray illeriyle çevrilidir. Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin oluşturduğu ovalarla kaplı bölgede 26.897 km2’lik bir alana sahip olan Ankara’nın deniz seviyesinden yüksekliği ortalama olarak …

Continue reading

Religious Structures in Gaziantep

Gaziantep has a rich abundance of religious architecture. Of the 178 original religious structures in the city, only 34 survive today. Although not grand in their design, these structures display architectural features to be found only in Gaziantep mosques. These mosques are built primarily of keymih stone having crown doors …

Continue reading

Places to Visit in Rize / Rize’de Gezilecek Yerler

Castles Rize Castle     Situated on the top of a hill in the city center, re­mained from the Genoans. Covers an area of 480 square meters. The height of the castle walls change between 15-20 meters, due to the dense habitation in the area, the lower castle has totally been de­stroyed …

Continue reading

Adıyaman’da Gezilecek Yerler

1 Nemrut Binlerce yıldır zirvede güneşin doğuşunu izleyen, gün batınıma şahit olan azametli heykelleri metrelerce uzunluktaki kitabeleri ve 2.206 metre yüksekliği ile Nemrut, dünyanın en yüksek “Açık Hava Müzesfdir. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut, güneşin doğuşu ve batışının en iyi izlendiği yer olarak ziyaretçilerini büyülemektedir. Kommagene Uygarlığının …

Continue reading

Elazığ – Kent Rehberi

TARİH Yeni bir yerleşim merkezi olan Elazığ’ın tarihi, tarihçiler tarafından, devamı olduğu Harput şehir tarihi ile birlikte inceleniyor. Gerçekten; bugünkü şehir merkezinden sadece 5 km uzaklıkta bulunan Harput, yazılı kaynaklara göre M.Ö. 2000 yılına dayanan 4000 yıllık tarihiyle, Elazığ’ın ilk yerleşim bölgesi. Tarihi kaynaklarda, Harput’a ilk yerleşenlerin “Hurriler” olduğu belirtiliyor. …

Continue reading

Kantarcılar Cami / Kantarcılar Mosque

KANTARCILAR CAMİ İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen cami, Ebu’l Feth Fatih Sultan Mehmed’in fethe katılan askerlerinden olan Sarı Timurci Muhyiddîn Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Banisine nispetle ‘Sarı Timurci Mescidi’ olarak da bilinmektedir. Minberi Şânîzâde Abdurrahman Efendizâde Mehmed Efendi tarafından koydurulmuştur. Caminin duvarları kesme taş ve tuğladan örülmüş, çatısı ise ahşap, kiremit …

Continue reading

Sofular Caddesi / Sofular Street

SOFULAR CADDESİ Sofular semti ismini Molla Hüsrev Mescidi olarak da bilinen Sofular Camii’nden almıştır. Sofular Cami, 1460 yılında Şeyhülislam Molla Hüsrev tarafından yaptırılmıştır. Mihrabı Sultan II. Mahmud (1808 -1839) zamanından kalmadır. Ahşap minberi ise IV. Mehmed(1648-1687) zamanında Ahmet Paşa’nın oğlu Girit Valisi Mehmet Bey tarafından konulmuştur. Sofular Hamamı, Sultan II. …

Continue reading

Selçuk Sultan Cami / Selçuk Sultan Mosque

SELÇUK SULTAN CAMİİ ‘Selçuk Hatun Cami’, ‘Abbas Ağa Cami’ ve ‘Tahta Minare Cami’ isimleriyle de bilinen cami, Çelebi Mehmed Han’ın kızı Selçuk Hatun tarafından Fatih Sultan Mehmed Han zamanında inşa ettirilmiştir Sonraki yıllarda yangın geçirerek harap olan cami, Valide Sultan’ın başağası Abbas Ağa tarafından yeniden yaptırılarak minberi koydurulmuştur. Millet Caddesi’nin …

Continue reading

Fatih Camii Külliyesi / The Kulliyah of Fatih Mosque

FATİH CAMİİ KÜLLİYESİ İstanbul’un yedi tepesinden dördüncüsünde inşa edilmiştir. Külliye Doğu Roma’nın patrikhane kilisesi olan Kutsal Havariler(Havariyun) Kilisesi’nin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Cami ve Külliye İstanbul’un fethinden sonra hızla İslami bir kimliğe büründürülen İstanbul’un ilk külliye örneklerindendir biridir. Fatih tarafından 1461-1470 yılları arasında yapılan ve 1766 depreminde neredeyse tamamen yıkılan …

Continue reading