Conference Tourism in Turkey

CONFERENCE TOURISM   A treasure-house of history and culture, Turkey is a gateway into a world of exciting possibilities. Located at the juncture of Europe and Asia, Turkey is a superb venue for motivational meetings and conventions.   Turkey offers a wealth of first-class hotel accommodation and conference facilities, easy …

Continue reading

Turkey On The UNESCO World Heritage List

TURKEY ON THE UNESCO WORLD HERITAGE LIST The cultural assets of Turkey inscribed in the World Heritage List and protected by UNESCO include:   • The Historic Sites of Istanbul (1985) • The Göreme National Park and the Rock Sites of Cappadocia, Nevşehir (1985) • Divriği Ulu Mosque and Hospital, …

Continue reading

Frig Yolu

Frig Yolu Frig Yolu; Eskişehir, Ankara, Afyonkarahisar ve Kütahya illeri arasında kalan coğrafyada yaklaşık 3000 yıl önce parlak bir medeniyet kurmuş ve efsaneleri ile ünlenmiş Friglerin izlerini, günümüz gezginlerinin sürmesi için oluşturulmuş uzun yürüyüş ve bisiklet yoludur. Her biri farklı ildeki Friglerin izlerini süren 3 ana rotadan oluşan yolun toplam …

Continue reading

Seyyid Harakani

SEYYİD EBU’L- HASAN HARAKANİ (R.A) Bistam’a bağlı Harakan’da dünyaya geldi. Biyezîd Bistâmî’nin hemşerisi ve türbedarıdır. O’nun ruhaniyetinden feyz alarak “üveysi” tarîkla yetişmiştir. Adı Ali bin Ca’fer, künyesi Ebu’l-Hasan, nisbesi el-Harakanî’dir. 425 hicri yılında 10 Muharrem Aşure Günü’nde (1034 Aralık’ta) 73 yaşında iken vefat etmiştir. Ebu’l-Hasan Harakânî Hicrî 421-429 tarihleri arasında …

Continue reading