İstanbul Kart / Public Transport Card in Istanbul

ISTANBULKART IS NON-REFUNDABLE, RECHARGEABLE DISCOUNT CARD PRICE:  6 TURKISH LIRAS + CREDIT (ANY AMOUNT THAT YOU WANT TO TOP UP)   WHERE TO BUY / WHERE TO LOAD NEWSPAPER KIOSKS NEAR TO TRAM STOPS OR MACHINES   COMPARISON ONE-WAY TICKET PRICE :       5 TL WITH İSTANBULKART:            2.60 TL   ADVANTAGES …

Continue reading

Ebu Eyyub El Ensari

1.            Ebû Eyyûb el-Ensârî Kimdir? İstanbulumuz’un güzel ilçesi Eyüp’te yatan ve ilçeye adını veren Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri aslen Medineli olup burada yaşayan Hazrec Kabîlesi’nin Neccâroğulları kolundandır. Asıl adı Hâlid, babasının adı Zeyd, annesinin adı ise Hind’dir. Hem baba, hem de anne tarafından Hz. Peygamber’le aynı soydan gelmektedir. Ebû Eyyûb …

Continue reading

Aziz Mahmud Hüdayi

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ TÜRBESİ Aziz Mahmud Hüdâyi’nin türbesi, vefatından 1925’e kadar Celvetiyye mensuplarınca bayram arefelerinde, âsitâne şeyhinin riyasetinde debdebeli bir şekilde ziyaret edilmiş, ayrıca İstanbul’daki velî türbeleri içinde en çok rağbet görenlerden birisi olma vasfını da gönümüze kadar sürdürmüş­tür. Cami-tevhidhâne ile aynı inşaî ve tezyini özellikleri paylaşan türbe, ku­zeyden güneye …

Continue reading

Sofular Caddesi / Sofular Street

SOFULAR CADDESİ Sofular semti ismini Molla Hüsrev Mescidi olarak da bilinen Sofular Camii’nden almıştır. Sofular Cami, 1460 yılında Şeyhülislam Molla Hüsrev tarafından yaptırılmıştır. Mihrabı Sultan II. Mahmud (1808 -1839) zamanından kalmadır. Ahşap minberi ise IV. Mehmed(1648-1687) zamanında Ahmet Paşa’nın oğlu Girit Valisi Mehmet Bey tarafından konulmuştur. Sofular Hamamı, Sultan II. …

Continue reading

Fatih Camii Külliyesi / The Kulliyah of Fatih Mosque

FATİH CAMİİ KÜLLİYESİ İstanbul’un yedi tepesinden dördüncüsünde inşa edilmiştir. Külliye Doğu Roma’nın patrikhane kilisesi olan Kutsal Havariler(Havariyun) Kilisesi’nin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Cami ve Külliye İstanbul’un fethinden sonra hızla İslami bir kimliğe büründürülen İstanbul’un ilk külliye örneklerindendir biridir. Fatih tarafından 1461-1470 yılları arasında yapılan ve 1766 depreminde neredeyse tamamen yıkılan …

Continue reading

Yavuz Sultan Selim Mosque

YAVUZ SULTAN SELIM MOSQUE The mosque from which the locality derives its name is located in Fatih was built by Suleiman the Magnificent in the name of his son Selim I on the fifth hill of seven hills of Istanbul which overlooks Golden Horn. The construction started in 1522 and …

Continue reading

İstanbulda Gezilecek Yerler

Topkapı Sarayı: İstanbul’da görülmesi gereken yerler listesinin başında yer alan Topkapı Sarayı’nın Yapımı, 1453’te kenti fetheden Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478’de başlatıldı. Eski bir Bizans sarayının kalıntılarının olduğu tepede kurulan saray, çeşitli sultanların eklediği yapılarla giderek büyüdü. Suttan II Abdülmecid yönetim merkezini yeni yaptırdığı Dolmabahçe Sarayı’na taşıyana kadar, yaklaşık 380 …

Continue reading

Ebu Eyyub El Ensari

EBU EYYUB el-ENSARİ (EYYUB SULTAN) (r.a.) HAYATI Eyyub Sultan’ın (r.a.) asıl adı Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari’ dir. Sahabe-i Kiram’dan büyük bir zattır. Hazrec kabilesinin Neccaroğulları kolundandır. Hz Peygamber Efendimize (s.a.v.), dedesi Abdulmuttalib Efendi’nin annesi tarafından akrabadır. Hicret’ten iki sene kadar evvel hanımı Ümmü Eyyub ile birlikte Müslüman oldu …

Continue reading

Istanbul Guide

AUCTION HOUSES IN ISTANBUL Antik A.Ş. Talimyeri Sokak No. 2 Maçka Tel: (0212) 236 24 60 www.antikas.com Artam Süleyman Seba Caddesi Talimyeri Sokak No. 2 Maçka Tel: (0212) 236 24 60 www.artam.com Artı Mezat Teşvikiye Caddesi No. 95/4 Teşvikiye Tel: (0212) 261 62 55 www.artimezat.com.tr Eskidji (Müzayede Evi) Sanayi Caddesi Vadi …

Continue reading

Marmaray

What is Marmaray? Dream project came to an end. Marmaray was a Project of combining two continents under Marmara Sea. 150 years ago Sultan Abdulmecid dreamed about it. Sultan Abdulhamit made engineers to draw illustrations. And today this dream is true. Marmaray Project which started in 2004, finished in 2013. …

Continue reading