Amasya

Amasya adı nereden geliyor? Amasya adının, şehri ilk kurduğu ileri sürülen efsanevi kadın savaşçı, Amazon kraliçesi “Amasseia” dan aldığını ileri süren kaynaklara rastlanmaktadır. Diğer bir görüşe göre ise, Amasya ve çevresinde hakimiyetini ilân eden Hitit krallarından Amas Han, şehri “Amasit” adıyla kurmuştur. Bir başka görüşe göre ise Amasya adını Hititlere …

Continue reading