Çorum

corum turkey
Çorum, bilinen 7000 yıllık tarihi boyunca sürekli iskân edilen, tarihi “Kral Yolu” ve “İpek Yolu” topraklarından geçen ve bu tarihi süreç içerisinde de Anadolu’da ilk kez teşkilatlı devlet kuran Hititlerin Başkenti Hattuşa (Boğazkale), Alacahöyük, Şapinuva gibi tarihi yerleşim yerlerinin bulunduğu, arkeolojik eserler yönünden çok zengin bir kültüre sahip olması nedeniyle bir açık hava müzesi durumundadır. Çorum, Orta Karadeniz Bölgesinin iç kısmında, Karadeniz ikliminden İç Anadolu iklimine geçiş bölgesinde bulunmaktadır. Binlerce yıldır birçok uygarlığa beşik olan Çorum’da, bunlardan günümüze gelen birçok kültür varlığına rastlamak, her köyünde, her ilçesinde bir höyük, bir tümülüs, bir mezarlık ya da bir yerleşim bulmak olasıdır. Tarihi geçmişinde kronolojik olarak İ. Ö. 3 binden itibaren Kent Beylikleri, Hitit, Frig, Pers, Galat, Helenistik, Pontus Krallığı, Bizans, Danişmend, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerini hep önemli bir merkez olarak geçirmiştir.

GEZİLECEK YERLER – MEKANLAR

TARİHİ YAPILAR

o BELEDİYE BİNASI
o ÇORUM SAAT KULESİ
o ÇORUM MÜZESİ
o ULU CAMİİ
o HIDIRLIK CAMİİ
o VELİPASA HANI
o İSTİKLAL MEKTEBİ
o ALİPAŞA HAMAMI
o PASA HAMAMI
o ÇORUM KALESİ
o SUNGURLU SAAT KULESİ
o VELİPAŞA KONAĞI
o OSMANCIK KALESİ
o İSKİLİP KALESİ
o KOYUNBABA KÖPRÜSÜ
o KOYUN BABA TÜRBESİ
o OSMANCIK İMARET CAMİİ
o BALTACI MEHMET PAŞA ÇEŞMESİ
o ELVAN ÇELEBİ TÜRBESİ
o MENZİL HAN VE HACIHAMZA HAMAMI
o İSKİLİP ULUCAMİİ
o İSKİLİP ŞEYH MUHİDDİN YAVSİ CAMİİ

ARKEOLOJİK ALANLAR

o ALACAHÖYÜK MÜZESİ VE ÖREN YERLERİ
o EN ESKİ BARIŞ ANTLAŞMASI
o KYBELE KABARTMASI
o BOĞAZKALE – HATTUSA
o YAZILIKAYA
o ORTAKÖY-ŞAPİNUVA
o KAPIUKAYA ANITSAL KAYA MEZARLARI
o İSKİLİP KAYA MEZARLARI

DOĞAL GÜZELLİKLER

o İNCESU KANYONU
o KARGI YAYLASI
o ABDULLAH YAYLASI

 

TARİHİ YAPILAR

BELEDİYE BİNASI
1923 Yılında Kütüphane Binası Hususî İnşaat Komisyonu tarafından Milli Kütüphane olarak inşaatına başlanmış, 3 Ağustos 1925 yılında hizmete açılmıştır. İlk kullanımında üst kat Milli Kütüphane kısmen müzelik eserler teşhir odası ve Öğretmenler Birliği toplantı odası, alafranga ve alaturka müzik çalışma odaları alt kat Osmanlı Bankası ve özel işyerleri olarak değerlendirilmiştir. 1938 Yılında kütüphane alt kata
indirilmiş, üst kat tamamen Halkevi olarak değerlendirilmiştir. 1960 İhtilalinden sonra da bina Belediye Binası olarak kullanılmaktadır.

ÇORUM SAAT KULESİ
Osmanlı Padişahı II. Abdulhamit’in tahta çıkışının 25. yıldönümünde gönderdiği ferman üzerine Beşiktaş Muhafızı Çorumlu Yedi Sekiz Haşan Paşa tarafından 1894 yılında yaptırılmıştır. Çorum’un idari statüsünün
kazadan sancağa yükseltilmesi de aynı yıl içinde olmuştur. Yüksekliği 27.5 metredir. Minare tarzı inşa edilen kulenin güneye açılan yuvarlak kemerli kapısı üzerinde mermer zemine Osmanlıca olarak yazılmış aynı tarihli kitabe bulunmakladır.

ÇORUM MÜZESİ
“Emrazı Umumiyye Hastahanesi
Sene 1332 Kanunu Evvel
Çorum Sancağı hamiyet merdan ahalisinin ianati
Ve Evkata Hümayun nezareti celilesinin
İnzimamı muaveneti ile inşa olunmuştur.”

Yazılı kitabeye göre 1914 yılında Hastane olarak yapılan, sonraları Ziraat Mektebi, Sıhhat Mektebi, Sanat Mektebi, Ticaret Lisesi, Makine Yüksek Okulu ve Atatürk Lisesi olarak da kullanılan 19. yüzyıl’ın tipik mimari özelliğini taşıyan ve “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescillenen bina, 1988
yılında geçirdiği yangın sonucu hasar görmüş, 1989’da onarım çalışmalarına başlanılarak 11.03.2003 tarihinde Yeni Çorum Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

ULU CAMİİ
Cami, Selçuklu Sultanı III. Alaattin Keykubat zamanında, onun azatlı kölesi Hayrettin tarafından yaptırılmıştır. II. Bayezid zamanında meydana gelen büyük depremde harap olmuş, Mimar Sinan tarafından onarılmıştır. IV. Murat, Erivan Seferine giderken Çorum-Boğacık Köyünde konaklamış, cami bu dönemde tekrar tamir ettirilerek etrafına medreseler ve akaret yaptırılmıştır. Cami bu zamanda Sultan Muradi Rabi Camii olarak anılmıştır. 1790 yılındaki depremde tekrar harap olan cami, 1802 yılında Yozgatlı Çapanoğlu Süleyman Bey tarafından eskisi gibi dokuz kubbeli olarak tamirine başlanmış ancak Süleyman Bey’in ölmesi üzerine oğlu Abdülfettah Bey tarafından 1810 yılında ahşap, tek kubbeli olarak yapılmıştır. Caminin minberi, sanat tarihi açısından önemlidir. Abanoz ağacından çatma kündekari tekniğinde yapılmış olan minber, 1306 tarihlidir.

 

HIDIRLIK CAMİİ
Hıdırlık Mevkiinde yer almaktadır. Rivayete göre Hz. Peygamberin dostlarından ve ona hizmet edenlerden Suheybi Rumi’ye saygı nişanesi olarak yaptırılan eski camiinin üzerine Hıdıroğlu Hayrettin tarafından 1889’da yaptırılmıştır. Caminin içindeki türbede sahabeden Suheybi Rumi ve Ubeyd (Ubid) Gazi Makamları; Caminin batısında, bahçe içinde yer alan türbede ise Kerebi Gazi Makamı bulunmaktadır.

VELİ PAŞA HANI
Veli Pasa tarafından, Çepni Mahallesi’nde yaptırılan Veli Paşa Hanı 1914 yılında tamamen yanmış ve 1915-16 yıllarında yeniden yaptırılmış. İki katlı olan han, bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Uzun yıllar otel olarak, 35 tane han odası ile hizmet veren bu özel mekân günümüzde market olarak işletiliyor.

İSTİKLAL MEKTEBİ
1913-1915 yılları arasında Mutasarrıf Nurettin Bey Döneminde I yapılmıştır. O zamanki adı “Mecidi Mektebi” olan yapı, Cumhuriyetin ilanından sonra 1925 yılında İstiklal İlkokulu olarak değiştirilmiştir.

ALİ PAŞA HAMAMI
Saat kulesi yanında olup, bu hamam ilin en büyük hamamıdır. Erzurum beylerbeyi olan Ali Paşa tarafından 1573 yılında yaptırılmıştır.

PAŞA HAMAMI
1487 yılında Tacettin İbrahim Paşa Bin Hacı Bey tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı dönemi eserlerinden olup, halen çalışmaktadır.

ÇORUM KALESİ
Şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimari özelliği taşıyan Çorum Kalesi’ne ait ilk yazılı belgeler M.S. 1571 tarihlidir. M.S. 1577 tarihli bir belgede kaleden “Sultan Süleyman Hayratı” olarak söz edilmektedir. 16 yy. da Çorum’a gelen Evliya Çelebi, şehrin kıble yönündeki kalenin Sultan Kılıç Arslan tarafından inşa edilmiş bir Selçuklu yapısı olduğunu söyler. Kare planlı olan kalede, yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve Roma-Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar da kullanılmıştır. Kalenin dört köşesinde birer burç ve kuzey cephede kapı ile birlikte üç olmak üzere her cephede ikişer dikdörtgen çıkıntı bulunmaktadır. Kale içinde küçük bir cami ile kırk iki adet konut yer almaktadır.

SUNGURLU SAAT KULESİ
1891 Tarihinde yaptırılmış olup, kare prizma gövdelidir. İkinci kat hariç her katta yuvarlak kemerli küçük pencereler yer alır. Kesme taştan yapılan kulenin en üst katında, dalgalı saçaklı ahşap bir köşk, onun altında dört yönde yuvarlak saat kadranı ve altta demir parmaklıklı bir balkon bulunur.

VELİ PAŞA KONAĞI
Veli Paşa’nın oğlu Şevket Bey tarafından 1923-24 yıllarında yaptırılan Veli Paşa Konağı, Çorum İl Merkezi’nde yer alıyor. Tarihi Çorum evlerinin çok güzel bir örneği olan konak tarihi dokunun devamı niteliğinde.

OSMANCIK KALESİ
Kızılırmak’ın kuzey kenarında, doğu-batı istikametinde uzanan doğal kayalığın üzerine inşa edilmiştir. Selçuklu Dönemine tarihlenen, kalenin ilk kuruluşunun Roma döneminde başladığı bazı kaynaklar ile güneyinde yer alan Roma dönemi kaya mezarlarından anlaşılmaktadır. Kaleden Kızılırmak’a inen ve kayaya oyulmuş olan suyolu da teknik olarak Roma dönemi özelliği gösterir. İslami dönemde ise kale, halk arasında İpek Yolu olarak adlandırılan İstanbul’dan Amasya’ya uzanan ticaret yolu üzerindedir.

İSKİLİP KALESİ
İlçe merkezinde yer alan ve Osmanlı Dönemine tarihlenen kale 100 m. yükseklikte doğal bir kaya üzerine inşa edilmiştir. Kaleye giriş güney cephesinde bulunan kapı ile sağlanmaktadır. Kalenin inşa edildiği sarp kayalığın eteklerinde Roma dönemine ait kaya mezarları bulunmaktadır.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

KOYUNBABA KÖPRÜSÜ
Kızılırmak üzerinde bulunan Koyunbaba Köprüsü, II. Bayezid zamanında yapılmıştır. Yapımına 1484 yılında başlanmış, 1489 yılında tamamlanmıştır. Uzunluğu 250 m., genişliği 7,5 m. olan köprü, dikdörtgen kesitli sarı kesme taşlardan yapılmıştır. Sivri kemerli ve 19 gözlüdür. Adını ünlü Türk velilerinden Koyunbaba’dan alan köprünün kitabesi Arap harfleriyle yazılmıştır. Kitabede köprüyü yaptırandan bahsedilmekte; ancak köprü mimarı hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir.

KOYUN BABA TÜRBESİ
Sultan II. Bayezid zamanında 1469 tarihinde yaptırılmıştır. Sekizgen planlı dıştan piramidal çatılı, içten kubbeli türbeye önden iki bölümlü, revaklı bir giriş eklenmiştir. Tepe üzerinde yer alan yapı büyük bahçe içerisinde bir kenara yerleştirilmiştir. Bahçenin iki renkli mermer kapısı üzerinde iki satırlık yazı vardır. Türbenin çift kanatlı, derin oyma tekniği ile işlenmiş ahşap kapısı bugün Çorum Müzesinde korunmaktadır.

OSMANCIK İMARET CAMİİ
1431 tarihinde II. Murat’ın baş vezirlerinden Koca Mehmet Paşa tarafından imaret olarak yaptırılmıştır. Erken Osmanlı Dönemi karakteristik yapılarından zaviyeli camilerin planını yansıtmaktadır.

BALTACI MEHMET PAŞA ÇEŞMESİ
Baltacı Mehmet Paşa’nın birinci sadrazamlığı sırasında 1705 yılında yaptırdığı dört çeşmeden biri ve ayakta olanıdır. Dikdörtgen planlı çeşmenin batıya bakan ön yüzünde beyaz mermerden, üç sütun üzerine 18 mısralık bir kitabesi vardır.

ELVANÇELEBİ TÜRBESİ
Yapı, orta kubbe ve şadırvanı, yarı eyvanları ile tipik Türk yapısı özelliklerini göstermektedir. 1555 yılında üstü ahşap ve topraktan olan cami bölümü Türk sanatında barok etkilerin görülmesi ile 1750’den sonra büyük ölçüde onarım görerek şimdiki tavan kaplaması yapılmıştır. İnce ahşap direklere oturtulmuş, barok profilli kemerlere sahip mahfili vardır. Kemerler ve tavanlardaki kalem işleri 18.yy sonu 19.yy başlarına tarihlenmektedir. Yapının cami kısmındaki kitabede 1282-1283, türbe üzerindeki kitabede ise 1307 tarihi yazılıdır.

MENZİL HAN ve HACIHAMZA HAMAMI
Han 1506-07 tarihinde Sinan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Taş üzerine tuğladan inşa edilmiş dikdörtgen planlı bir yapıdır. İç kısımda çatıyı desteklemek amaçlı kemerler mevcuttur. Aynı tarihte Sinan Paşa tarafından birde hamam inşa edilmiştir. Kesme ve moloz taşlardan inşa edilen hamam soğukluk, ılıklık ve sıcaklık olmak üzere bölümden oluşmaktadır.

İSKİLİP ULU CAMİİ
Geç Osmanlı dönemine tarihlenen ve Çorum Ulu Camii örnek alınarak 1839 yılında yapılan caminin içi kufi yazılarla süslenmiştir. Taştan yapılmış minare daha önce yapılan camiden kalmıştır.

İSKİLİP ŞEYH MUHİDDİN YAVSİ CAMİİ
İskilip’in en eski camisidir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Şeyhülislamlığa kadar yükselen Ebusuud Efendi tarafından, babası Şeyh Yavsi adına 16, yy.’ın ortalarında yaptırılmıştır. Cami, Ebusuud Efendi’ye ait 1569 tarihli vakfiyeye göre köprü, bedesten, mektep ve handan oluşan külliyenin bir parçası niteliğindedir. Ancak, bugün külliyeden eser kalmamıştır. Cami ters “T” planlı zaviyeli camilere benzemekte olup güneydoğusunda Şeyh Yavsi’nin türbesi yer almaktadır.

 

ARKEOLOJİK ALANLAR

ALACAHOYUK MÜZESİ ve ORENYERİ
Corum Müzesi’ne bağlı olan Alacahöyük Müzesi, Çorum’a 45 kilometre, Ankara’ya ise 160 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Müzede, Alacahöyük kazılarında elde edilen Kalkolitik, Eski Tunç Çağı, Hitit ve Frig dönemlerine ait eserler ile yöreden derlenen etnografik eserler sergileniyor. Eski Tunç Çağı ve Hitit Çağı’nda büyük önem taşıyan din ve sanat merkezi olan Alacahöyük’te yapılan kazılarda, dört uygarlık çağı ortaya çıkartılmış. Hitit kültürünün ve ona kaynaklık eden daha eski yerli Anadolu kültürlerinin sistemli kazıları Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılmış. Türk Tarih Kurumu kazılara 1935 yılında Alacahöyük’te başlamış. Alacahöyük’te Hitit kültürünün yanı sıra, Hititlere öncülük eden, onların kaynağını oluşturan, Hatti kültürü de bütün zenginliğiyle gün ışığına çıkartılmış.

EN ESKİ BARIŞ ANLAŞMASI
Dünyanın en önemli uygarlıklarından biri Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan “Kadeş Antlaşması” 1906 yılında Boğazköy’de yapılan kazılarda, kil tablet üzerine yazılmış şekilde çıkartılmış. Bu iki eski ve zengin uygarlık arasında yapılan Kadeş Antlaşmasının bir kopyası, günümüzde Birleşmiş Milletlerdin New York’taki binasında, “dünyanın en eski uluslararası barış antlaşması” örneği olarak bulunmaktadır.

KYBELE KABARTMASI
İncesu Köyüne yaklaşık 1 km. uzaklıkta suyun aktığı yöne doğru sol tarafta kayalar üzerinde, ırmak yatağından 1.5 metre yükseklikte bir tanrıça kabartması (Kybele) bulunmaktadır. Bir kaya bloğu üzerine yapılmış olan tanrıça, önünden akan Çekerek (Scylax) ırmağına ve karşısında yüksek kayalar üzerinde yer alan kaleye bakmaktadır. Bir taht üzerinde oturduğu düşünülen tanrıça sol elinde bir aslan yavrusu tutmaktadır. Ana tanrıça geleneği Anadolu’da Neolitik çağdan itibaren görülmeye başlanmıştır. M.Ö. 9000’den itibaren bereket, verimlilik, doğurganlık anlamında karşımıza çıkan ana tanrıça kültünün, Kalkolitik ve Eski Tunç Çağında da devam ettiği bu dönem eserlerinde görülmektedir. Hitit döneminin de içinde yer aldığı M.Ö 2. binde de yaşatılan ana tanrıça kültü, Geç Hitit döneminde Kubaba, Frig döneminde Kybele ismini almış Helenistik dönemde de aynı isimle devam etmiştir.

BOGAZKALE – HATTUŞA
Mısır, Babil, Mitanni ve Hitit… Eski Doğu’nun süper güçleri… Hititler, yaklaşık M.Ö. 1200 yıllarına kadar Anadolu’nun büyük bir kısmına ve zaman zaman da Kuzey Suriye’ye hükmetmiş. Bu önemli uygarlığın başkenti Hattuşa, Çorum7un 80 kilometre güneybatısında, Bogazkale İlçesi’nde yer alıyor. 1988 yılında “Tarihi Milli Parklar” statüsüne alınan bölgede, 1906 yılında başlayan bilimsel kazı çalışmaları, “Alman Arkeoloji Enstitüsü” tarafından günümüzde de sürdürülüyor.

YAZILIKAYA
Boğazkale’de bulunan Hititler’ in başkenti Hattuşa’nın UNESCO tarafından “Dünya Kültür Mirası Listesi” ne alınmış olması bu ilçeyi özel bir konuma taşıyor. Hattuşa’nın en büyük ve etkileyici kutsal mekânı, yüksek kayalar arasında saklanmış Yazılıkaya Tapınağı. Önemli tanrı ve tanrıçaların sıra halinde kayaya kabartma olarak işlendiği Yazılıkaya Tapınağı özellikle ilkbaharda “yeni yıl kutlamaları” için kullanılırmış.

ORTAKÖY –ŞAPİNUVA
Hitit Devletinin önemli idari merkezlerinden biri olan Şapinuva – Ortaköy, Çorum’ un 53 km. güney doğusundadır. Hitit Çağında, hem siyasi hem de coğrafi konumu nedeniyle stratejik bir noktada yer alan şehir, önemli bir askeri ve dini merkezdir. Şapinuva ile ilgili olarak Tokat Masat Höyük kazılarında ele geçen büyük krala ait bir mektupta “Bu tablet size ulaşınca, 1701 askeri İshupitta’dan acele olarak sevk ediniz ve onları iki gün içerisinde Şapinuva şehrine, Majeste’nin huzuruna getiriniz” ifadesine göre Hitit kentinin önemli idari bir merkezi olduğu anlaşılmıştır. Buradaki yazışmaların büyük bir kısmını oluşturan büyük kral ve kraliçeye gönderilen mektuplar, Şapinuva’da bir kraliyet çiftinin varlığını gösterir.

KAPILIKAYA ANITSAL KAYA MEZAR
Corum-Osmancık karayolunun Kırkdilim mevkiinde yolun sağında, derin vadilerin oluşturduğu engebeli bir arazi üzerinde yer almaktadır. Helenistik dönem kaya mezarı olup, M.Ö. 2.yüzyıla tarihlenmektedir. Mezar odasının kapısı üzerinde “İKEZİOS”yazısı okunmaktadır. Mezar odası kare planlı olup, girişin sağ ve solunda niş şeklinde oyulmuş ölü şekilleri vardır.

İSKİLİP KAYA MEZARI
İskilip Kalesinin güney ve güneydoğu eteklerinde yer almaktadır. Roma dönemine tarihlenmektedir. Güneydoğuda bulunan Kaya Mezarının iki sütunlu dikdörtgen bir girişi vardır. Başlıklarda, bilezikler üzerine oturmuş birer aslan bulunmaktadır. Sütun başlıkları üzerindeki üçgen alınlık içerisinde ise yatar durumda karşılıklı kanatlı iki aslan figürü yer alır. Kabartmalardan birinin elinde kılıç, diğerinin elinde kadeh mevcuttur. Mezar odasının içerisinde iki adet ölü sekisi bulunmaktadır.

 

NATURAL BEAUTY

İNCESU KANYONU
Ortaköy İlçesi’nin İncesu Köyü’nde yer alan, tek giriş ve çıkışı bulunan İncesu Kanyonu, rafting ve trekking sporları için uygun özellikler taşıyor. Genişliği 40-60 metre arasında değişen kanyon, 12.5 kilometre uzunluğunda. Özellikle suyun akış hızının yüksek olduğu zamanlarda rafting sporu için ideal olan İncesu Kanyonu’nda diğer zamanlarda kullanılmak üzere bir yürüyüş parkuru da bulunmakta. Bu yürüyüş parkurunda yer alan doğal güzellikler gezenleri hayran bırakıyor.

KARGI YAYLASI
Kargı ilçesinin kuzeyindeki yüksek dağlık bölgede yer almaktadır. Çorum’a 140 km, Kargı’ya 26 km uzaklıktadır. Bölgede birbirine bağlantılı; Eğinönü, Aksu, Karandu, Göl, Örencik, Karaboya, Gökçedoğan yaylaları mevcuttur. Bu yaylalarda, yöresel yayla mimarisine uygun yayla evleri geleneği halen devam etmektedir. Aksu ve Gökçedoğan göletlerinde yetiştirilen alabalıkları, yöreye özgü bitki örtüsü ve bol su kaynakları ile bir yayla doğa harikası görünümündedir.

ABDULLAH YAYLASI
Kargı ilçesinde ve İlimizin en yüksek dağı olan Köse Dağı (2050 m.) üzerinde yer almaktadır. Çorum’a uzaklığı 114 km, ilçe merkezine 26 km’dir. İstanbul’u Samsun’a bağlayan ve Osmancık’tan geçen karayoluna 12 km. uzaklıktadır. Temiz havası, bol suyu; bozulmamış doğasında kendine özgü bitki örtüsü ve yemyeşil çam ormanları ile konaklamaya değer yaylalarımızdandır. Yaylada konaklama ünitesi, restoran ve piknik alanı bulunmaktadır.

ÇORUM YEMEKLERİ
Çorum, yöresel yemekler bakımından oldukça zengindir. İlin özgün yemekleri arasında Mayalı, (Saç Mayalısı, Tava Mayalısı), Yanıç, Cızlak, Kömbe, Oğmaç, Hingal, Haşhaşlı Çörek, Borhani (Hamurlu, Yumurtalı, Mantarlı) Helise, Çullama, Madımak, Tirit, İskilip Dolması, Keşkek, Kara Çuval Helvası, Hedik, Teltel, Has Baklava sayılabilir.

ÇORUM’DAN NE ALINIR?

LEBLEBİ
AĞAÇ OYMACILIĞI ÜRÜNLERİ
TAŞ OYMACILIĞI ÜRÜNLERİ
BAKIR SÜS EŞYALARI
BAKIR EV EŞYALARI
HİTİT MOTİFLİ SÜS EŞYALARI
PİRİNÇ
EL ÖRGÜSÜ ÇORAP
EL DOKUMASI KİLİM
HEYBE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *