Yavuz Sultan Selim Mosque

yavuz sultan selim mosque turkey
YAVUZ SULTAN SELIM MOSQUE

The mosque from which the locality derives its name is located in Fatih was built by Suleiman the Magnificent in the name of his son Selim I on the fifth hill of seven hills of Istanbul which overlooks Golden Horn. The construction started in 1522 and was completed in 1529. Mimar Acem Ali is the architect of the mosque. The mosque having a quadrate plan has a 24.5 meter dome and is 32.5 meter high. The mosque has two minarets. The wood handiworks in the mosque are examples of perfect pearl-carving of the period. On the wall of the pulpit which is kiblah wall there is a cover in a showcase brought from Ka’bah. The mosque is in the form of kulliyah. The kulliyah consists of the Mosque, the mausoleum, primary school and the poorhouse. The poorhouse does not exist today. There are mausoleums in the backyard of the mosque which is on the kiblah side. Along with the mausoleum of Selim I, there are Shahzadah Mausoleums, and the mausoleums of Hanim Sultan, Hatice Sultan, Hafsa Sultan and Ottoman ruler Abdulmecid I. Yavuz Sultan Selim Mosque has been restored for many times so far.

According to the mosque’s inscription, this edifice was built by Kanuni Sultan Suleyman (Solomon the Magnificent) in 1522 A.D. / 929 A.H. in the name of his father Yavuz Sultan Selim. The mosque is in the centre of a complex comprising “tabhanes” (a certain type of guest-house), “imaret” (a gathering place of the poor and the students to have meals offered by the Sultan), a ” sibyan” school (a kind of pre-school and tombs. The “imaret” building (for the poor and needy) has not survived to our present time. This plain-looking work of art, built on a square plan with faceted stone, is covered with a unique large dome. The “tabhane” rooms adjacent to the mosque reflect the transition from early Ottoman to classical Ottomon architecture. Yavuz Sultan Selim and Abdulmejid’s tombs are present among the tombs surrounding the mihrab.

YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ

Fatih İlçesinde bulunduğu semte adını veren bu cami, Yavuz Sultan Selim adına oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından Haliç’e hâkim bir yere, İstanbul’un 7 tepesinden beşincisi üzerine yaptırılmıştır. Camiinin inşasına 1522 yılında başlanmış 1529 yılında bitirilmiştir. Caminin mimarı Mimar Acem Ali’dir. Kare planlı olan caminin kubbesi 24,5 metre, yüksekliği ise 32,5 metredir. Cami iki minarelidir. Cami içindeki ahşap işlemeler, dönemin mükemmel sedef oymacılığının örneklerindendir. Minberin olduğu duvarda yani kıble duvarında camekân içinde Kâbe’den getirilmiş örtü vardır. Cami, külliye şeklindedir. Külliye; Cami, türbe, sıbyan mektebi ve imaretten oluşmaktadır. İmaret günümüzde ayakta değildir. Caminin kıble tarafında arkada kalan bahçede türbeler vardır. Burada Yavuz Sultan Selim Han’ın türbesinin yanı sıra Şehzadeler Türbesi, Hanım Sultan, Hatice Sultan, Hafsa Sultan’ın ve Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid’in türbeleri yer almaktadır. Yavuz Sultan Selim Cami, günümüze kadar birçok tadilata uğramıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *