Selçuk Sultan Cami / Selçuk Sultan Mosque

selçuk sultan camii
SELÇUK SULTAN CAMİİ

‘Selçuk Hatun Cami’, ‘Abbas Ağa Cami’ ve ‘Tahta Minare Cami’ isimleriyle de bilinen cami, Çelebi Mehmed Han’ın kızı Selçuk Hatun tarafından Fatih Sultan Mehmed Han zamanında inşa ettirilmiştir Sonraki yıllarda yangın geçirerek harap olan cami, Valide Sultan’ın başağası Abbas Ağa tarafından yeniden yaptırılarak minberi koydurulmuştur. Millet Caddesi’nin genişletilmesi sırasında yıkılmış ve ileri alınarak 1964 yılında Vakıflar İdaresi tarafından mimar Saim Ülgen’e tekrar inşa ettirilmiştir. Cami tek kubbeli olarak alt duvarları kesme taştan, üst duvarları ise kesme taş ve tuğladan inşa edilmiştir. Son cemaat mahalli üç küçük kubbe ile örtülmüştür. Mihrabı, minberi ve kürsüsü mermerden mamuldür. İç duvar etekleri ise seramik kaplıdır. Girişi dışarıdan, tek şerefeli bir minaresi vardır. Caminin ilk banisi Selçuk Hatun Bursa’da Yeşil Türbe’de, ikinci banisi Abbas Ağa ise Mısır’da medfundur.

SELÇUK SULTAN MOSQUE

The daughter of Sultan Celebi Mehmet, Selçuk Hatun had this mosque built during the sultanate of Fatih Sultan Mehmet. The mosque is also known with the names “Selcuk Hatun Mosque,” “Abbas Aga Mosque,” and “Tahta Minare Mosque.” Having burnt in the following years, Head Agha of Valide Sultana, Abbas Aga had it rebuilt and had a minbar put. It was demolished during the enlargement of Millet Road and the Administration of the Foundations later had it rebuilt by the architect Saim Ulgen. The mosque has a single dome. The lower walls are made of face stones whereas the upper walls are made of bricks and stones. The last congregation section is covered with three minor domes. Its mihrab, minbar and dais are of marble. Inner wall skirts are decorated with ceramics. It has a single minaret with a single balcony with an entry from outside. The very first benefactress of the mosque, Selcuk Hatun is buried in Bursa in Yeşil Türbe, the second benefactor Abbas Aga is buried in Egypt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *