Sofular Caddesi / Sofular Street

SOFULAR CADDESİ

Sofular semti ismini Molla Hüsrev Mescidi olarak da bilinen Sofular Camii’nden almıştır. Sofular Cami, 1460 yılında Şeyhülislam Molla Hüsrev tarafından yaptırılmıştır. Mihrabı Sultan II. Mahmud (1808 -1839) zamanından kalmadır. Ahşap minberi ise IV. Mehmed(1648-1687) zamanında Ahmet Paşa’nın oğlu Girit Valisi Mehmet Bey tarafından konulmuştur. Sofular Hamamı, Sultan II. Bayezid(1481- 1512) zamanında yapılmış olduğu söylenir. Yapım tarihi ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Kadınlar ve erkekler bölümlerinden oluşan çifte hamamdır. Sofular Tekkesi, İstanbul’un en eski halveti tekkelerindendir ve kurucusu Şeyh Süleyman Rumi’dir. Sofular Tekkesi, Şeyh Süleyman Rumi’nin halifesi Şeyh Ekmeleddin Efendi sebebiyle Ekmel Tekkesi veya Şeyh Ekmeleddin Tekkesi ismiyle de anılır. Günümüzde Sofular Kız Kur’an Kursu olarak kullanılmaktadır.

SOFULAR ROAD

The district of Sofular got its name from the Sofular Mosque which is also known as Molla Hüsrev Mosque. Sofular Mosque was built for Sheikh ul-lslam Molla Hüsrev in 1460. Its mihrab is from the period of Sultan Mahmud II (1808-1839). Its wooden minbar was built for Ahmet Pasha’s son Crete Governor Mehmet Bey during the reign of Sultan Mehmed IV (1648-1687). Sofular Turkish Bath is assumed to be built during the reign of Sultan Beyazid II (1481- 1512). The exact date of its construction and the benefactor is not known for certain. It is a double bath consisting of ladies’ and men’s sections. Sofular Dervish Lodge is one of the oldest Halveti Dervish Lodges of İstanbul and it was founded by Sheik Süleyman Rumi. It is also called as Ekmel or Sheik Ekmeleddin Dervish Lodge because of Sheik Ekmeleddin Efendi who was the successor of Sheik Süleyman Rumi. Today, it is used as a girls’ institute for Quran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *