Kantarcılar Cami / Kantarcılar Mosque

KANTARCILAR CAMİ

İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen cami, Ebu’l Feth Fatih Sultan Mehmed’in fethe katılan askerlerinden olan Sarı Timurci Muhyiddîn Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Banisine nispetle ‘Sarı Timurci Mescidi’ olarak da bilinmektedir. Minberi Şânîzâde Abdurrahman Efendizâde Mehmed Efendi tarafından koydurulmuştur. Caminin duvarları kesme taş ve tuğladan örülmüş, çatısı ise ahşap, kiremit kaplıdır. Tek şerefeli bir minaresi vardır. 1848 ve 1895 yıllarında önemli tamirlerden geçirilmiştir. 1967 ve 1968 yıllarında ise bazı tamiratlar yapılmış ve eski yapıdan farklı olarak ön cephesinin iki yanına duvarlar örülmüştür. Bani Niğme’l ceyş Sarı Timurci Muhyiddîn Çelebi’nin kabri bilinmemektedir.

KANTARCILAR MOSQUE

kantarcılar_cami
Sari Timurci Muhyiddin Celebi, who was among the soldiers of Fatih Sultan Mehmet who attended the battles during the conquest of Istanbul, had this mosque, whose exact date of construction is not known, built. It is also known as the Masjid of Sari Timurci in relation to its benefactor Sanizade Abdurrahman Efendizade Mehmed Efendi had its minbar constructed. The roof the mosque whose walls are bonded out of face stones is wooden and covered with roof tiles. It has a got a single minaret with a single balcony. It underwent major repairs in the years 1848 and 1895. It was also repaired in 1967-68 and walls were bonded on both sides of its front facade. Whereabouts of the benefactor Sari Timurci Muhyiddin Celebi’s grave is not known.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *