Kantarcılar Cami / Kantarcılar Mosque

KANTARCILAR CAMİ İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen cami, Ebu’l Feth Fatih Sultan Mehmed’in fethe katılan askerlerinden olan Sarı Timurci Muhyiddîn Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Banisine nispetle ‘Sarı Timurci Mescidi’ olarak da bilinmektedir. Minberi Şânîzâde Abdurrahman Efendizâde Mehmed Efendi tarafından koydurulmuştur. Caminin duvarları kesme taş ve tuğladan örülmüş, çatısı ise ahşap, kiremit …

Continue reading

Sofular Caddesi / Sofular Street

SOFULAR CADDESİ Sofular semti ismini Molla Hüsrev Mescidi olarak da bilinen Sofular Camii’nden almıştır. Sofular Cami, 1460 yılında Şeyhülislam Molla Hüsrev tarafından yaptırılmıştır. Mihrabı Sultan II. Mahmud (1808 -1839) zamanından kalmadır. Ahşap minberi ise IV. Mehmed(1648-1687) zamanında Ahmet Paşa’nın oğlu Girit Valisi Mehmet Bey tarafından konulmuştur. Sofular Hamamı, Sultan II. …

Continue reading

Selçuk Sultan Cami / Selçuk Sultan Mosque

SELÇUK SULTAN CAMİİ ‘Selçuk Hatun Cami’, ‘Abbas Ağa Cami’ ve ‘Tahta Minare Cami’ isimleriyle de bilinen cami, Çelebi Mehmed Han’ın kızı Selçuk Hatun tarafından Fatih Sultan Mehmed Han zamanında inşa ettirilmiştir Sonraki yıllarda yangın geçirerek harap olan cami, Valide Sultan’ın başağası Abbas Ağa tarafından yeniden yaptırılarak minberi koydurulmuştur. Millet Caddesi’nin …

Continue reading

Fatih Camii Külliyesi / The Kulliyah of Fatih Mosque

FATİH CAMİİ KÜLLİYESİ İstanbul’un yedi tepesinden dördüncüsünde inşa edilmiştir. Külliye Doğu Roma’nın patrikhane kilisesi olan Kutsal Havariler(Havariyun) Kilisesi’nin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Cami ve Külliye İstanbul’un fethinden sonra hızla İslami bir kimliğe büründürülen İstanbul’un ilk külliye örneklerindendir biridir. Fatih tarafından 1461-1470 yılları arasında yapılan ve 1766 depreminde neredeyse tamamen yıkılan …

Continue reading

Temenni Tepesi ve Aslan Gazi Türbesi / Wish Hill and Tomb of Aslan Gazi

TEMENNİ TEPESİ VE ASLAN GAZİ TÜRBESİ Tarihsel süreçte prensler, emirler, vali ve sultanlar yenilgi ve “kaçgunlarda” tüneller ve yeraltı kent / köyleri ile önemli bir güvenlik merkezi olan Ürgüp’e sığınırlardı. Anadolu Selçukluları Devleti Döneminde, sultanların kardeş kavgaları ve Moğol İstilasında, Selçuklu Sultanları IV. Rüknettin Kılıçarslan (sultanlığı 1246-1266) ve III. Alaattin …

Continue reading

Yavuz Sultan Selim Mosque

YAVUZ SULTAN SELIM MOSQUE The mosque from which the locality derives its name is located in Fatih was built by Suleiman the Magnificent in the name of his son Selim I on the fifth hill of seven hills of Istanbul which overlooks Golden Horn. The construction started in 1522 and …

Continue reading

Ortahisar

Ortahisar Kalesi Köleye çıkış yolu doğal etkenler sonucu, kaleden düşen kaya parçasıyla kapanmıştır. Günümüzde kaleye belediyenin sonradan yaptırdığı demir basamaklar yardımıyla ve damdan dama geçerek çıkılmaktadır. Kalenin yüksekliği: Kuzey cepheden 85 m., güney cepheden ise 120 m.’dir; üç tarafı derelerle çevrili bir plato üzerinde bulunmaktadır. İshak Kalesi Merkezdeki kale kadar …

Continue reading

Seyyid Harakani

SEYYİD EBU’L- HASAN HARAKANİ (R.A) Bistam’a bağlı Harakan’da dünyaya geldi. Biyezîd Bistâmî’nin hemşerisi ve türbedarıdır. O’nun ruhaniyetinden feyz alarak “üveysi” tarîkla yetişmiştir. Adı Ali bin Ca’fer, künyesi Ebu’l-Hasan, nisbesi el-Harakanî’dir. 425 hicri yılında 10 Muharrem Aşure Günü’nde (1034 Aralık’ta) 73 yaşında iken vefat etmiştir. Ebu’l-Hasan Harakânî Hicrî 421-429 tarihleri arasında …

Continue reading

Ordu

Karadeniz’in köpüklü dalgaları ile sarp dağlar arasında keşfedilmeyi bekleyen yemyeşil bir duraktır Ordu. Doğu Karadeniz’e adeta giriş kapısıdır, oksijen diyarıdır, upuzun kumsalların, tertemiz yaylaların, dereler in, mısırın, fındığın, balığın yurdudur… Tarihi: M.Ö. 15.000’lere tarihlenen ve ilk yerleşimlerden olan Mesudiye Bölgesi’nin yanı sıra, Esatlı Köyü’nde bulunan ilginç kaya çizimleri ve M.Ö. …

Continue reading

Siirt Rehberi

SİİRT Yaklaşık on iki bin yıllık geçmişi ile, geçmişten geleceğe köprü… Dünya uygarlık tarihine damgasını vuran, Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının kesiştiği kent: SİİRT… Son yıllarda yapılan araştırmalarla tarihi yaklaşık M.Ö. 10.000’li yıllara dayanan dünyanın en eski yerleşim birimlerinden biri olan Siirt, Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının kesiştiği bir noktadır… M.Ö. Sami’ler, …

Continue reading

Places to Visit in Karaman / Karaman’da Gezilecek Yerler

KARAMAN Karaman, İç Anadolu’da Ona Torosların kuzey eteklerinde yer alan, tarihi ve kültürel dokunun; tabiat güzellikleriyle harman olduğu bir şehirdir. Binlerce yıllık tarihi boyunca ticari, askeri, bölgesel ve iktisadi bir merkez haline gelen şehir; Hititlerden başlayarak Lidyalılar, Persler, Frigler, Bizanslılar, Karamanoğulları ve Osmanlılar gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Karaman, …

Continue reading

Gumushane

Gumushane is a city which is on the historical Silk Road Between China and Trabzon. It combines the history with nature and the legend with reality. Due to the rich silver mines, it was called Gumushane (meaning house of silver).It had been a settlement for ancient times and constituted a …

Continue reading

IMMORTAL SLEEPERS / ASHAB-I KEHF

ESHAB-I KEHF IMMORTAL SLEEPERS / ÖLÜMSÜZ UYURLAR A symbol of afterlife, the essence of the story of Ashab el Kahf, is the story of people falling asleep in a cave and waking up again after a long time. This story is present in religions other than Islam and is a …

Continue reading

Antakya / Antiocha

ANTIOCH Center of Hatay province is Antakya. The city of Antakya has been built on Asi (Orontes) river. 30 km far from Mediterranean Sea. This city has been built by General Selevcos Nikator in B.C. 300. He was one of the generals of Alexander the Great. The city has been …

Continue reading

Iskenderun / Alexandretta

Iskenderun, where the beauty of nature and treasures history embrace each other, is one of Turkeys most wonderful vacation spots. The city lies on a plain between the Amanos Mountains and the blue waters of the Mediterranean. It was founded by Alexander The Great and called Alexandretta after his victory …

Continue reading

Midyat

ŞEYH ELETH MEVKİİ HÖYÜĞÜ İlçemizin batısında bulunan bu mevkii Hasankeyf’e benzer özellikler gösterir. Burada mezarlık, türbe ve birçok tarihi mağara bulunmaktadır. Türbenin etrafında bulunan asırlık ağaçlar, mesire alanı için güzel bir imkan sağlamaktadır. ULU CAMİİ Merkez Ulu Camii, 1800 yılında yapılmıştır. Camii dikdörtgen planda sade bir yapıdır. Camii, yine yöre …

Continue reading