Eyüp – Piyer Loti

İstanbul’un En Kutsal Mekânı: Eyüp   Eyüp, İstanbul kara surlarının dışında kalır. İslam dini açısından büyük değer verilen kişilere ait mezar ve türbeler ile camilerin bulunduğu bir yer olması dolayısıyla Müslümanlar için İstanbul’daki en kutsal mekândır ve dini ziyaret yerlerinin en fazla olduğu semttir. Eyüp’ün kutsal bir yer olarak ön …

Continue reading