Ebu Eyyub El Ensari

EBU EYYUB el-ENSARİ (EYYUB SULTAN) (r.a.) HAYATI Eyyub Sultan’ın (r.a.) asıl adı Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari’ dir. Sahabe-i Kiram’dan büyük bir zattır. Hazrec kabilesinin Neccaroğulları kolundandır. Hz Peygamber Efendimize (s.a.v.), dedesi Abdulmuttalib Efendi’nin annesi tarafından akrabadır. Hicret’ten iki sene kadar evvel hanımı Ümmü Eyyub ile birlikte Müslüman oldu …

Continue reading

Eyüp – Piyer Loti

İstanbul’un En Kutsal Mekânı: Eyüp   Eyüp, İstanbul kara surlarının dışında kalır. İslam dini açısından büyük değer verilen kişilere ait mezar ve türbeler ile camilerin bulunduğu bir yer olması dolayısıyla Müslümanlar için İstanbul’daki en kutsal mekândır ve dini ziyaret yerlerinin en fazla olduğu semttir. Eyüp’ün kutsal bir yer olarak ön …

Continue reading