Kantarcılar Cami / Kantarcılar Mosque

KANTARCILAR CAMİ İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen cami, Ebu’l Feth Fatih Sultan Mehmed’in fethe katılan askerlerinden olan Sarı Timurci Muhyiddîn Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Banisine nispetle ‘Sarı Timurci Mescidi’ olarak da bilinmektedir. Minberi Şânîzâde Abdurrahman Efendizâde Mehmed Efendi tarafından koydurulmuştur. Caminin duvarları kesme taş ve tuğladan örülmüş, çatısı ise ahşap, kiremit …

Continue reading