Küre Dağları Rotaları

Küre Dağları Koruma altına alınan bölgeler için Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) belirlediği seçim kriterleri arasında, alanın bütünlüğü, biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı, endemizm, nadirlik, hassaslık, tehditlerin önemi gibi faktörler yer alır. Tüm bu kriterleri bağrında taşıyan Küre Dağları Milli Parkı, Türkiye’nin özgün coğrafi alanlarından biridir. Kastamonu ili ile Bartın illerinin …

Continue reading