Seyyid Harakani

SEYYİD EBU’L- HASAN HARAKANİ (R.A) Bistam’a bağlı Harakan’da dünyaya geldi. Biyezîd Bistâmî’nin hemşerisi ve türbedarıdır. O’nun ruhaniyetinden feyz alarak “üveysi” tarîkla yetişmiştir. Adı Ali bin Ca’fer, künyesi Ebu’l-Hasan, nisbesi el-Harakanî’dir. 425 hicri yılında 10 Muharrem Aşure Günü’nde (1034 Aralık’ta) 73 yaşında iken vefat etmiştir. Ebu’l-Hasan Harakânî Hicrî 421-429 tarihleri arasında …

Continue reading