Aziz Paul Yolu

Aziz Paul Aziz Paul, Hıristiyanlığın Batı Avrupa’ya yayılmasını sağlamıştır. Hz. İsa, Yahudi dinini değiştirmeyi amaçlayan mesajını esas olarak Yehudiye bölgelerinde yaşayan Yahudilere iletmişti. Ancak Aziz Paul bu mesajı Yunan ve Roma imparatorluklarının geleneksel ilahlarına ya da diğer kültlere tapınanlara taşımıştır. Bu süreçte, ibadet biçimleri üzerine bir dizi kurallar koyarak Hıristiyan …

Continue reading

Seven Journeys to Anatolia: Episode VI

IN THE FOOTSTEPS OF SAINT PAUL   Antalya, founded in 159 BC, has been continuously inhabited since its founding by Attalos II, king of Pergamum, who named the city Attaleia after himself. The Romans, Byzantines and Seljuks successively occupied the city before it came under Ottoman rule, The elegant fluted …

Continue reading

Antalya

Turkey’s leading tourism centre, Antalya, is now a metropolitan city. Tourism plays a dominant role in the city’s economy and that of the surrounding province, which bears the same name. Antalya is also one of the provinces of Turkey that has experienced a large flow of internal migration. The wealth …

Continue reading